BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Tại khung H4, hiện BTC đang thể hiện mô hình falling wedge , trên khung thời gian cao hơn, có thể thấy do chưa vượt quá fibo 0,5 nên đây hiện tại vẫn chỉ là sóng hồi. Vì vậy suggest 4 trade như sau:
1. buy ở vùng 81xx - sell 8220-8260.
2. Short từ vùng 8220-8260 về vùng 80xx.
3. Buy/long từ 80xx lên 84xx.
4. Short từ 84xx về 78xx.
Các trade tự quản lý stoploss 2,5%.
Best regards!
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.