BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Trước tiên nói về thông tin ETF
Thông tin hủy ETF được đưa ra trong ngày 22-8 22:00 có 1 sự sụt giá mạnh hơn 400$ từ 6665 xuống 625. ngay sau đó có 1 sự hồi phục về 6400 6500. Cho thấy cá đang gom hàng quanh khu vực này, dự sẽ có đợt giảm nhẹ nữa trước khi bật lênh Mạnh Mẽ.
Hiện tại 11h22 AM 24/8/2018 Giá 6486
Ngắn Hạn H1
Giá đang SW biên độ hẹp vung 648x 652x với vol giao dịch bé cho thấy giá đang trong vùng tích lũy, do dự lưỡng lự của nhà đầu tư.
Dự doán sẽ xuống 1 nhịp nữa vùng 6k2 6k3 sau đó bật lên vùng 66xx 67xx khi đi vào mây và tiếp tục sw vùng này.
Trung Hạn H4
Giá đã tích lũy khá mạnh từ ngày 8/8 đến 24/8 cho thấy khả năng Tăng là rất cao.
Giá về vùng 63x Vùng có lực đỡ rất mạnh bật lên vung 7k2 .

Ngựa Hoang
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.