BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Nhìn thế nến khả năng cao là bull trap ae ạ. các nến xanh ở gần các kháng cự và nến xanh lực rất yếu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.