CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (16-01) - An toàn để lên chuyến tàu đường dài!

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC đã thành công trong việc test lại đường xu hướng cũ và đã sẵn sàng để đi lên trên 9000$ trong vài ngày tới! Xin chào đến với Chị Hằng!
Tích lũy BTC trong khoảng 8600-8700$
Bán trên 9500-9800$
Dừng lỗ dưới 8250$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.