BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Một vùng nền tảng khá tôt 10k4-10k5 không lý do gì btc có thể rơi ngay qua được. Dù đôi khi btc luôn tạo ra sự vô lý nhưng không phải lúc này. Tiếp một nhịp hồi đủ mạnh lên vùng 11k2 chưa nói lên điều gì , tuy nhiên đây là một vùng khá thú vị và sẽ có nhiêu những bất ngờ xảy ra