BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Cập nhật ngắn hạn thị truongef trong vài ngày tới