longjack

SHORT XBT USD

Giá xuống
longjack Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC đã tạm thời tạo đỉnh trong khung nhỏ 850x. Nếu đánh ngắn có thể short từ vùng 84xx về 82xx 81xx.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã chạy xong nhé anh em. Ai muốn vẽ con gì thì cmt mình sẽ vẽ giúp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.