tungha1

Phân tích BTC/USD ngày 18/05/2018

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Giá chạm 7k9, phe bán tỏ ra thắng thế, nhưng lực hồi không mạnh, chứng tỏ phe Buy vẫn tập kích ở vùng giá thấp hơn. Một số cá lòng tong lỡ tàu tại 7k9 sẽ fomo đẩy giá lên, tuy nhiên phe sell phục kích tại vùng 8k3 nơi rất nhiều người kẹt hàng tại vùng này sẽ xả hàng và chọc thủng hỗ trợ cứng 7k9 do 1 lượng lớn cá lòng tong đã tháo tường fomo làm tường buy tại đây yếu đi. Giá rơi tự do nhưng không dưới 7k2, khu vực mà tôi cho là số đông đang hứng ở vùng 6k8, và tất nhiên số đông không bao giờ được hưởng lợi. (Tỉ lệ chọc xuyên 6k8 luôn là rất thấp vì RSI đang rất thấp).
Xem khung 6H - Đám mây Kumo bắt đầu dầy lên và có xu hướng tạo bụng mây báo hiệu đáy đang ở gần đây thôi.
Theo tôi 7k9 chưa phải vùng đảo chiều.
Chúng ta sẽ có 2 vùng đảo chiều là 7k5-7k6 (MA50 hàng tuần) và có thể chọc sâu xuống để lấy 1 phân kỳ mạnh tại 7k2-7k3. Đây cũng là khu vực có volume thấp nhất trong đợt uptrend ngắn hạn vừa rồi và giá có xu hướng lấp đầy vùng này, tức tạo 1 đáy ngắn hạn tại đây.
Tại đây sóng hồi có thể lên 8k4(Nếu đáy tại 7k5-7k6) hoặc 8k(nếu đáy tại 7k2-7k3) sau đó khả năng cao sẽ rớt tiếp để đạt target 6k8 vào cuối tháng 5 đầu tháng 6.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.