LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng XBTUSD tuần này: Theo dõi!

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hiện tại Bitcoin tiếp tục sẽ đi ngang và dao động với biên độ hẹp