BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
1/Đồ thị 4H : đúng như dự đoán giá có hồi lên sau khi chạm vào vùng giá 7700-7800 (cao hơn so với dự đoán là năm trong khung giá 8200-8300). Hiện tại, cây nến 23h ngày 07/10 là 01 cây nến snipping top và râu nến chạm kênh trên của bollinger band cho thấy sự đuối sức của bò.Do đó, hồm nay có thể vào lệnh theo cây snipping top này với giá short từ 8200-8300 hoặc chờ tạo 01 break out xuống hay 01 fakey rồi vào lệnh
2/Đồ thị D : đồ thị ngày lại cho tín hiệu hơi trái so với đồ thị 4H, BTC /USD đã hình thành 01 cặp nến đảo chiều bullish engufing khá đẹp vol cây sau cao hơn vol cây trước. Do đó, để an toàn chúng ta có thể chờ diễn biến giá ngày hôm nay trước khi vào lệnh
P/S : hiện tại giá BTC vẫn đang di chuyển trong tam giác giảm nên mình vẫn theo xu hướng chính là giảm
Dự báo :
- 02 đồ thị 4h và D có tín hiệu trái chiều với nhau nên hôm nay có thể không vào lệnh để an toàn. Bạn nào thích rủi ro có thể vào lệnh theo price action của đồ thị 4H
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.