BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Bitcoin có vẻ đã trụ vững ở khu vực 73xx trong 2 ngày qua. Nếu đây không phải là cú lừa.
Và không rơi khỏi khu vực 732x thì chúng ta hoàn toàn hy vọng một cái tết có bánh trưng.
Mặc dù khu vực 76xx là vùng canh bán của rất nhiều trade chốt hàng bên Margin tuy nhiên Suka vẫn kỳ vọng vượt qua khu vực này.

***Stoploss 72xx Và là bắt buộc.

Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.