BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Nến tuần cho xu hướng xuống, ngưỡng hỗ trợ ở 77xx và 75xx, macd đang hội tụ, khả năng về hỗ trợ rồi bật lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.