dcironcop

BTC ngắn hạn trong tuần cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm 2019,

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Dạng sóng sẽ đi như sau:
- Giảm từ 93xx - 94xx về 89xx - 90xx. Hoàn thiện falling wedge .
- Tăng từ 89xx - 90xx lên 93xx - 94xx (Có thể lên đến 95xx - 96xx nhưng sau đó vẫn xuống). Hoàn thiện triangle.
- Giảm từ 93xx - 94xx về 83xx - 84xx.
Best regards!