BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hiện tại Bitcoin đang di chuyển trong 1 kênh song song, sau 1 trend tăng ngắn hạn trước đó. Theo những diễn biến giá gần đây, có thể xây dựng 1 kịch bản như sau để tham khảo:
- Sóng tăng trước đó là sóng 1, giá đi từ 3k1 lên vùng 4k2;
- Hiện tại giá điều chỉnh trong 1 kênh song song. Có thể kết thúc ở dạng WXY hoặc cũng có thể thêm 1 nhịp nữa là WXYXZ. Và điểm điều chỉnh cũng đang rất tin cậy khi giá bị giữ lại ở vùng 3k5 (fib 0.618);
- Nếu tiếp tục theo kịch bản này thì giá Bitcoin sẽ chạy lên vùng 4k6 (dạng abc), hoặc là 5k3 thậm chí 1 target xa hơn (nếu dạng sóng đẩy 12345).
Kịch bản này sẽ vô hiệu khi giá phá đáy cũ vùng 3k1 (stop loss).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.