BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hiện tại Bitcoin đang di chuyển trong 1 kênh song song, sau 1 trend tăng ngắn hạn trước đó. Theo những diễn biến giá gần đây, có thể xây dựng 1 kịch bản như sau để tham khảo:
- Sóng tăng trước đó là sóng 1, giá đi từ 3k1 lên vùng 4k2;
- Hiện tại giá điều chỉnh trong 1 kênh song song. Có thể kết thúc ở dạng WXY hoặc cũng có thể thêm 1 nhịp nữa là WXYXZ. Và điểm điều chỉnh cũng đang rất tin cậy khi giá bị giữ lại ở vùng 3k5 (fib 0.618);
- Nếu tiếp tục theo kịch bản này thì giá Bitcoin sẽ chạy lên vùng 4k6 (dạng abc ), hoặc là 5k3 thậm chí 1 target xa hơn (nếu dạng sóng đẩy 12345).
Kịch bản này sẽ vô hiệu khi giá phá đáy cũ vùng 3k1 (stop loss).