TheSpee

dự đoán btc đầu ngày =))

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
như đã đề cập hôm qua, giá btc đã break qua đc tam giác vào bump thẳng đi lên

theo eliot wave chúng ta đang chuẩn bị kết thúc wave 4 và sẵn sàng cho wave 5 ở target 10700.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.