GaNhep

BTC xu hướng xuống

Giá xuống
GaNhep Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Lên test ma200 h1 rồi lại rụng
Bình luận:
Hiện giá hồi khá tốt + thời gian được kéo tương đối có lợi cho phe Long.
Stoploss hoàn toàn khi giá vượt 6525.
Giao dịch được đóng thủ công:
Xin lỗi mọi người vì cập nhật chậm.
Đêm qua đã chốt tự động tại giá 6180 khi giá giật lên (tôi chơi margin và sử dụng lệnh trailing stop).
Hiện giá đã lên test ma200 và sml nhưng không về được đến giá kỳ vọng là 58xx mà chỉ về được đến target 1 là 60xx. Vậy nên tôi đã chốt hoàn toàn lệnh Short tại 6185.
Lệnh này lãi 200$/BTC.
Hẹn các bạn vào những lần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.