HD_love_trading

BTC đi xuống, kèo ăn chắc

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC nằm trên hỗ trợ, đóng cửa dưới 3788 là sập giá !!!!