BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Gió đảo chiều ,tín hiệu đã cho một kèo long ngắn. Có thê thử với anh em yêu lướt sóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.