BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Xuất hiện W bottom ngược.
Suka sẽ theo dõi xem vùng giá XBT để bắt lại ETH.

Anh chị thấy sao?
Bình luận: Chạy căng đét nhỉ. Mốc 83 không lên lại trụ nổi thì về 81 80.
Bình luận: 80xx Well Done 👏👏👏
Bình luận: Short ngay đỉnh nhỉ anh chị.
😂😂😂

Suka đi chơi dài ngày nên không update gì.
Cảnh báo trước rơi nhiều rồi nhé.
Hy vọng anh chị thoát kịp.