BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Xuất hiện W bottom ngược.
Suka sẽ theo dõi xem vùng giá XBT để bắt lại ETH.

Anh chị thấy sao?
Bình luận:
Chạy căng đét nhỉ. Mốc 83 không lên lại trụ nổi thì về 81 80.
Bình luận:
80xx Well Done 👏👏👏
Bình luận:
Short ngay đỉnh nhỉ anh chị.
😂😂😂

Suka đi chơi dài ngày nên không update gì.
Cảnh báo trước rơi nhiều rồi nhé.
Hy vọng anh chị thoát kịp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.