KenhTrading

Phân Tích Bitcoin đêm 03-03 | Kênh giá Elliot | Volume | EMA

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Kế hoạch cho đêm nay và sáng mai. Mọi người tham khảo nhé
+ Kỳ vọng có sóng 3 bứt phá mạnh khúc này
+ Vùng mua an toàn, chờ BTC vượt qua 8,800 lần nữa mới xem xét vào long.
Bình luận: Video phân tích
https://youtu.be/HyJKLTSiBV8

---------------------------------------------------------------
Cập nhật Bitcoin mới nhất: https://t.me/ktsignal
Group: https://t.me/kenhtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.