Suka1708

BTC TRUNG HẠN 25/9-> 11/10.

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Như vậy là BTC đã rơi về rất sâu so với dự kiến. Trong 1 nến 2H đã có cú rớt giá từ 9550 về thẳng 7800 (1700$) và không có cú sóng hồi nào trước đó như dự định.

Về trung hạn, ngày nào mốc 8500 còn giữ vững, dự kiến sẽ có đợt back test lên khu vực 9k1 và thất bại, dẫn đến đợt rớt giá tiếp theo về vùng 7k5. Trường hợp này sẽ bị vô hiệu hoá nếu lực mua đủ tốt và giữ được nến ngày nằm trên 9500.
Bình luận:
Well Done!
178 👏👏👏
Bình luận:
Well done!
7800$
👏👏👏
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.