BachKimNguyen

BTC NGÀY 09/10/2019

Giá xuống
BachKimNguyen Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
1/Đồ thị 4H : giá BTC /USD vẫn đang di chuyển trong bộ inside bar với đa phần các nến có râu trên dài và volume suy giảm dần (thể hiện sự yếu đi của bò). Bên cạnh đó, RSI đang tạo 01 phân kỳ ẩn cho biết xu hướng giá xuống sẽ chuẩn bị tiếp diễn. Do giá chưa phá được kháng cự trên của mô hình tam giác giảm nên BTC vẫn tiếp tục di chuyển trong mô hình này với volume giảm dần về phía cuối mô hình.
2/Đồ thị D : hôm qua tôi có lo ngại về cặp nến đảo chiều bullish engulfing nhưng ngày hôm qua đã BTC /USD đã hình thành 01 cây nến pinbar đảo chiều thể hiện sự đảo chiều ngay tại đường kháng cự (cặp nến bullish engulfing lần này volume thấp hơn cặp nến đảo chiều ngày 30/9).Bên cạnh đó, RSI cũng thể hiện phân kỳ ẩn cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
Dự báo :
- đồ thì 4H :Với 02 cây nến pinbar râu dưới dài khi chạm vào MA20 thể hiện giá sẽ tăng lên chạm vào kháng cự.Do đó, kèo ngày hôm nay tiếp tục canh short tại vùng giá 8200-8300
Bình luận:
Thị trường giảm nhanh hơn dự kiến đã break ra khỏi inside bar. Bạn nào thích rủi ro có thể vào lệnh short khi có nhịp sóng hồi lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.