BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Sau khi tin ETF bị hủy sau đó Quỹ ETF lại tung tin xem lại 9 đơn ETF thì thị trường tăng nhẹ 300$
Trước tiên chúng ta xem khung 1H
BTC đã SW vung 6k7 đúng như dự đoán hôm 22/8. Sau thời gian SW dài không phá nổi cản Kháng Cự 6k8 giá đã quay đầu giảm về vùng 6k6
Dự đoán (Ngựa Hoang) giá về vùng Hỗi Trợ 6k5 đến 6k4x rồi quay đầu bật lên.
Trung hạn 4H
Khung 4h cho thấy BTC vào vùng quá mua, nên cần sự điều chỉnh nhẹ về vùng 65xx 64xx và SW vùng này tiếp tục tích lũy cho đợt Pump
Xu hướng tăng trung hạn vẫn còn.
Nhận định cá nhân giá sẽ SW tích lũy cho mùa Pump trong tháng 9 này khi các thông tin xấu đã ra hết.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.