khaitauvd

5/9/2018 Nhận định xu hướng

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC tuần qua với xu hướng tăng nhưng Vol yếu.
Một tháng vừa qua Cá mập đã thay đổi chiến thuật. Mọi lần đẩy BTC sau đó đến Coin Top rồi Coin rác.
Lần này Cá mập đẩy BTC lên 8k4 sau đó Dump 1 mạch xuống 5k8 rồi cho BTC nhíc dần sau đó mới chuyển sang Coin Top.
Giá đi từ 6k8 lên vùng 7k4 với Vol nhỏ cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư hay Cá mập muốn cho BTC tăng từ từ nhằm cho Anh cả Thị trường xanh nhẹ cho các Altcoin tăng giá.
Trước tiên chúng ta xem khúng nến H1, xu hướng ngắn hạn
Hiện tại BTC đang đi quanh vùng kháng cự 7k3 7k4
Với Vol giao dịch không nhiều cho thấy sự tranh đấu giữa 2 phe Bò và Gấu.
Theo nhận định thì BTC sẽ điều chỉnh về vùng 7k1 7k2 để tích lũy lấy đà cho đợt tăng.
Trung Hạn khung H4
khung H4 cho thấy lực mua và bán đang yếu, cả 2 phe rất cẩn trọng.
Các chỉ báo hiện đang quá mua cần có sự điều chỉnh nhẹ.
Dự sẽ điều chỉnh vùng 7k2 sau đó bay lên vùng kháng cự và Trendline 7650
Khung lớn D1 và W1 có tín hiệu lớn cho mùa Uptrend sắp tới
Khi MACD Histogram hướng lên trên.
Hiện tại theo Ngựa Hoang vẫn thiên về hướng điều chỉnh nhẹ 7k1 7k2 sau đó bật lên mạnh mẽ vùng 7k6.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.