BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Chú ý zone giá 10k5 - 10k8, nếu tụt giá có thể về tới 8k5, chờ đợi tín hiệu thêm
Bình luận: đang đợi giá chạy để vào lệnh

Bình luận