TheSpee

Tỉ lệ cao BTC đã hết đà tăng

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hello everyone, Today I feel so good :3
Như đã đề cập ở trên, BTC đang có xu hướng giảm khi break qua đường hỗ trợ màu xanh chú thích trong hình ( đường này đã đỡ giá btc trong suốt 2-3 ngày qua) Và hiện tại nó đã giảm sâu được đỡ bỏi đường EMA200 ở biểu đồ 1h đồng thời tạo ra mô hình tam giác giảm nên theo ý kiến cá nhân mình sẽ đặt 1 lệnh short và target là ở vùng super utra mega kháng cự 9k1-9k4

Đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình và mất tiền là do bạn =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.