BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
1/Đồ thị 4H : hôm qua có sóng lên mà không phải hồi như dự kiến mà là tăng mạnh làm chạm Stoploss toàn bộ. Sự lo lắng về cặp nến bullish engulfing đã thành sự thật. Giờ phải đổi view thị trường vì khi giá đánh ra khỏi mốc 8500 là đã hoàn thành tạo đáy do đó việc bây giờ là canh mua và tạm thời quên short.Theo đồ thị 4h hiện tại, các cây nến đều có râu trên dài cho thấy giá chuẩn bị có sự điều chỉnh để vào hàng. Vùng giá vào hàng từ 8300-8400.
2/Đồ thị D : việc break out khỏi mô hình tam giác và break out mốc giá 8500 đã hoàn thành mẫu hình 02 đáy, RSI phá kháng cự. Dự báo giá sẽ còn lên tiếp, nhịp giảm chỉ xảy ra trong ngày.
P/S : hạn chế việc mua đuổi do hiện tại giá đang ở vùng kháng cự khá mạnh 8700-9000 vì vậy chỉ mua khi giá vào vùng thích hợp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.