ValimidShino

Xem Điểm vào 5% hàng ngày

BINANCE:XEMBTC   NEM / Bitcoin
20 lượt xem
0
XEM/ BTC - Binance
Buy: 0.00001525 - 0.00001530
Sell: 0.00001589 - 0.00001593
P/s: Chia vốn vào lệnh cắt lỗ ở 3%. Chúng a e sớm win kèo mỗi ngày

Bình luận

Fail
Phản hồi