NangSaigon8568

XEM/BTC: entry D1 cực đẹp, tagets cao

Giá lên
POLONIEX:XEMBTC   NEM / Bitcoin
XEM/BTC sau nhiều ngày theo dõi chờ đợi cuối cũng đã có tín hiệu tạo đáy cực rõ ràng trên khung D1 với nến vượt qua ma10 và rsi bắt đầu đi lên khỏi vùng quá bán.

Vùng buy 850 trở xuống
tagets 1 980sts
tagets 2 1100sts
tagets 3 1300-1400sts
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.