Ninh-Do

XEMBTC ngắn hạn lợi nhuận 30%

BINANCE:XEMBTC   NEM / Bitcoin
75 lượt xem
0
Xem/ BTC vừa kết thúc sóng hiệu chỉnh số 4. Dự đoán tiếp tục đi vào sóng đẩy 5

Buyzone: 158x
Sellzone: 20x
Profit: 30%

Bình luận