Phamdong1969

XEM 1D

Giá lên
Phamdong1969 Premium Updated   
BINANCE:XEMBTC   NEM / Bitcoin
XEM/ BTC trên cả đồ thị ngày và đồ thị tuần đang ủng hộ cho xu hướng tăng.
Mục tiêu là 2120 - 2540 - 3200
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 1600 thì đợt phục hồi thất bại.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: sau 18 ngày mới đạt taget 1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.