BINANCE:XEMBTC   NEM / Bitcoin
155 lượt xem
0
XEM/ BTC trên cả đồ thị ngày và đồ thị tuần đang ủng hộ cho xu hướng tăng.
Mục tiêu là 2120 - 2540 - 3200
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 1600 thì đợt phục hồi thất bại.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: sau 18 ngày mới đạt taget 1

Bình luận