48 lượt xem
0
XEM/ BTC - Binance
Buy: 1066 - 1075
Sell: 1246 - 1288
P/s: Chia vốn vào lệnh, target đạt trong 7 ngày dự kiến. Cắt lỗ ở 3% chúc a e lấy lộc lá đầu năm

Bình luận