JohnnyNguyenTP

XEMBTC Mua

Giá lên
BINANCE:XEMBTC   None
VÙNG MUA - STOPLOSS như trong chart
TARGET: tùy lòng tham