QuangnguyenBN

xu hướng tăng theo nến 1h và 4h

HITBTC:XEMUSDT   NEM / Tether
khi chạm vào vùng kháng cự trên nếu phá vỡ thì là xu hướng tăng, còn k phá vỡ là xu hướng hồi về vùng hỗ trợ, nếu phá vỡ vùng hỗ trợ dưới là xu hướng bắt đầu quay đầu giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.