mrhenry

XEMUSDT kèo đêm khuya ăn ít đánh nhỏ

BINANCE:XEMUSDT   NEM / TetherUS
Entry: 0.33-0.36
- TG 1 và TG 2 như setup
- STL tuyệt đối 3.2
Đánh nhỏ ăn ít nhé huynh đệ. Sáng mai thứ 7 gọi nhau đi ăn sáng.
Giao dịch đang hoạt động: - Anh em chốt bớt lệnh đi ăn sáng nhé. Hôm nay có ai mời không??
Ăn tới cả 10% rồi đấy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.