nguyenvanphuc1984

XEMUSDT-H4 CHUẨN BỊ BAY HAY SAO ĐÂY

Giá lên
BINANCE:XEMUSDT   NEM / TetherUS
Đã thỏa một số điều kiện. Còn giữa nữa không breakout.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.