Trade5Day

Đây mới là Coin đi "xuyên bão"

Giá lên
BITTREX:XLMBTC   Stellar Lumens / Bitcoin
Ngoài những tin hỗ trợ cho coin.
Thì qua đợt bão, XLM đã trụ khá vững ở ngay hỗ trợ .
XU hướng hình thành đỉnh mới là khá rõ ràng.
Khuyến nghị MUA khi giá hồi....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.