XLM / BTC - Binance (Bittrex)
Buy: 0.00003548 - 0.00003552
Sell: 0.00003661 - 0.00003672
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo