dungsmc

canh mua

Giá lên
dungsmc Updated   
BITTREX:XLMBTC   Stellar Lumens / Bitcoin
Hiện tại XLM đang hình thành xu hướng đi ngang và tích lũy trước khi có thể phá cản đi lên, hiện tại trong tháng có rất nhiều tin tốt cho XLM , dự kiến min đạt 1k5, và có thể uptrend mạnh đến 3k sau btc HF( sau 25/8, thời điểm khả năng btc sụt giá mạnh)
canh mua XLM ở mức giá 690-710, xu hướng có thể bị đảo khi BTC tăng giá quá nhanh, ( SL : 650)
( nhận định cá nhân, dùng để tham khảo ko mù quang lao theo).
Đã hủy lệnh: Btc2x dự kiến 15/11 segwit. Tạm thời chờ tình hình btc, có khả năng btc sẽ tăng mạnh trở lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.