LeTrongHoaiNam

XLM sẽ bay nhưng để ý 3701

Giá lên
BINANCE:XLMBTC   Stellar / Bitcoin
Con này mình khá thích về công nghệ, nhưng trend đang mạnh quá, các bác có thể vào được vì khả năng bay là 60/ 40
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.