Trader-Pro-48

XLM/BTC ĐANG TÍCH LUỸ CHO 1 MỤC TIÊU DÀI HẠN

Giá lên
BINANCE:XLMBTC   Stellar / Bitcoin
Nhìn vào biểu đồ Daily và W cho thấy sự tích luỹ đang rất tích cực. Hãy mua và nắm lấy cơ hội

Có thể xem xét như sau:

Mua: 754
mục tiêu lợi nhuận : 1100-1200
stl: 685 như trong hình

Ae tham khảo nhé

Nếu thấy phân tích hay và bổ ích thì nhớ Like để ủng hộ AD nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.