tongbang0

XMR - Histogram Hội tụ báo hiệu dấu hiệu tăng

BINANCE:XMRBTC   Monero / Bitcoin
Trong mô hình nến 1 ngày XMR/ BTC , Histogram MACD xuất hiện dấu hiệu buy, kết quả cụ thể hơn thấy rõ mô hình Hội tụ Histogram nến 4h, dự kiến sẽ tăng và trade tốt trong khung nến 4h.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.