12 lượt xem
0
Theo dõi khung H4 và khung H1, phá cản thì vào lệnh theo hình.

Bình luận