Phamdong1969

Cập nhật XMR trên khung 1D là rất xấu.

Giá xuống
BINANCE:XMRBTC   Monero / Bitcoin
Cặp giao dịch XMR/ BTC được nhóm Saigontradecoin cập nhật ngày 1/1/2019 là những tia hy vọng cho một đợt bứt phá về giá.
Với diễn biến giá trong những ngày vưa qua, thì nhận định ngày 1/1/2019 của chúng tôi đã gần sai hết.
Cập nhật lại tình hình giao dịch của XMR với khối lượng tăng cao vào phiên giảm giá là một tron g những tín hiệu xấu.
Hiện tại giá XMR đang nằm trên cạnh dưới của tam giác cũng cố xu hướng.
nếu trường hợp XMR không bứt phá từ vùng giá nay đi lên, mà phá xuống dưới cạnh của tam giác tại 0.0122, Thì chuyển động giá là rất xấu, Chưa tính được đâu là đáy tiếp theo.
Theo ý kiến chủ quan của nhóm Saigontradecoin thì khả năng giảm của XMR cao hơn khả năng tăng!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.