SonPriceAction

Palladium Buy!

Giá lên
OANDA:XPDUSD   CFDs của Palladium
Buy palladium khi giá về giữa EMA 20/50 trên khung tg h1 và có tín hiệu đóng cửa ngược lại trên đường EMA