UnknownUnicorn4548749

XPTUSD-BUY NGẮN HẠN

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
OANDA:XPTUSD   Bạch Kim / Đô la Mỹ
KÈo buy này là theo mô hình tam giác bị phá canh trên, buy theo xu hướng chính đang lên.
Buy limit 972 sl 961 tp 1000
Chốt sớm ở 1000. Canh bán lại ở vùng này
Đóng lệnh: dừng lỗ: Hiện tại đã chạm TP kèo buy, kèo sell cũng đi dc 1 đoạn đường. Có thể chốt full lệnh chờ tuần sau vào lại
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.