GaNhep

XRP tăng

Giá lên
BITTREX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Phân kỳ đáy d1 lần 2.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt target 1, chốt 50% lời, gồng tiếp đến target 2
Giao dịch được đóng thủ công: close hoàn toàn lệnh.
giá 5200
Giao dịch đang hoạt động: Hiện tại mốc giá 47xx - 48xx là hỗ trợ cứng của XRP, mọi người có thể mua vào giá này và chờ chốt ở target 2 và 3 như cũ nhé!
Stoploss: 4600
Giao dịch đang hoạt động: Đã đạt target 2, chốt 50% lệnh, gồng lãi.
Đặt stoploss giá 5350