Trader-Pro-48

XRP/BTC trung và dài hạn

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Ý tưởng căn mua ở vùng giá hiện tại, chốt kháng cự H4 vùng giá 3657, và xa hơn là 4100