LeTrongHoaiNam

Ripple vẫn còn trend tăng

Giá lên
BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Theo mình, mình kỳ vongj 2 tuần tới btc sẽ đi lên và kéo tất cả altcoin nên con nào mình cũng vẽ tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.