LeTrongHoaiNam

Ripple vẫn còn trend tăng

Giá lên
BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Theo mình, mình kỳ vongj 2 tuần tới btc sẽ đi lên và kéo tất cả altcoin nên con nào mình cũng vẽ tăng