Trader-Pro-48

XRP/BTC TÍCH LUỸ DAILY VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Nhìn vào biểu đồ Tuần đã cho 1 tín hiệu tích luỹ tích cực cho XRP

Như phân tích ở trên:

Có thể mua vào ở vùng giá hiện tại cho đến vùng giá 3084

Nắm giữ vài tuần, Điểm chốt lời ở mức 6500

Điển stl : 2882

Đối với khung Daily, Điểm chốt và Sizeway ở mức 4000, sau đó đi lên tiếp

AE Cùng nhau bình luận và theo dõi nhé

Hãy Like nếu thấy phân tích bổ ích nhé

Chúc ae nhiều thắng lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.